SPCLEP

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

depunere cerere pentru eliberarea actului de identitate/ reședință/ E401/ alte cereri

Informații utile / documente necesare / formulare